Privacyverklaring

Privacyverklaring

Met deze privacyverklaring willen we u laten weten welke gegevens er door de website van Anura (www.anurawebdevelopment.nl) worden verzameld. De privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van gegevens en het gebruik van cookies.

Met welke doel verzamelen wij gegeven?

1. Informeren over diensten

Uw gegevens kunnen door Anura gebruikt worden om u te informeren over onze diensten. Uw emailadres zal hiervoor enkel gebruikt worden als u hiervoor toestemming heeft gegeven.

2. Vragen, opmerkingen of klachten

Wanneer u het contactformulier invult of een email stuurt worden deze gegevens bewaard zolang de inhoud niet door ons behandeld of afgehandeld is. De verzamelde gegevens zijn: naam, email en telefoonnummer.

3. Cookies

Anura maakt gebruik van Cookies, dit is een klein tekstbestand dat door de browser wordt opgeslagen op de computer waarvan de gebruiker gebruik maakt. Deze cookies worden gebruik om de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren.

De volgende cookies worden gebruikt:

– Google Analytics
– WordPress (Cookie accept)

Uw gegevens verwijderen?

Wilt u dat wij u gegevens uit ons bestand verwijderen of rectificatie van uw gegevens? U kunt dan een e-mail sturen naar info@anurawebdevelopment.nl, u kunt het ook schriftelijk laten weten. Ons adres is: Industrieweg 14, 9781 AC Bedum. Een verzoek voor verwijderen of rectificatie van gegevens zullen wij binnen een maand behandelen.

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacy beleid op deze website.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 4 november 2021